Groene Schoolpleinen

Groene Schoolpleinen

Heeft jouw school al een schoolplein dat de kinderen uitdaagt tot veelzijdig bewegen, creatief buitenspelen en eindeloos ontdekken? Om maar een paar van de voordelen te noemen: alle kinderen vinden een plek om te spelen, de stress en het pestgedrag wordt verminderd, obesitas wordt teruggedrongen, kinderen EN leerkrachten worden meer betrokken bij hun leeromgeving.

De Werkplaats Groene Schoolpleinen biedt een traject van een tot anderhalf jaar professionele begeleiding van droom tot realisatie. We betrekken kinderen, ouders en leerkrachten bij het proces, van eerste idee tot en met gebruik inclusief integratie in het schoolprogramma. Doe dit jaar nog mee!

 

Werkplaats Groene Schoolpleinen 2019

Ook dit schooljaar gaan we weer samen aan de slag in de ‘community of practice’ van Werkplaats Groene Schoolpleinen. Met prikkelende presentaties van experts, informatieve uitwisselingen tussen allerlei betrokkenen en met bezoeken aan elkaars pleinen. En zo groeit en bloeit onze “community” van Amersfoortse groene schoolpleinen lekker door. Lees hieronder de invulling van de eerstvolgende werkplaatsbijeenkomst.

 

De zomervakantie komt er bijna aan! Even lekker ontspannen en genieten van de vakantie.

Als afsluiting van het schooljaar hadden we een fietsexcursie (16 juli) langs groene schoolpleinen in Amersfoort gepland. Helaas kan hij niet door gaan, door algehele drukte op de scholen. We gaan kijken of we deze kunnen verplaatsen naar het najaar. Wil je mee? laat het ons dan weten!

De aankomende (4e) bijeenkomst is op donderdag 12 september 19.00-21.00 uur
Thema: Het blauw-groene schoolplein
Locatie: PWA Randenbroek, Weberstraat 5, 3816 VA Amersfoort

 

Groen én blauw schoolplein

Nu de fietsexcursie in juli niet doorgaat zijn we van start gegaan met de voorbereidingen voor 12 september in samenwerking met het waterschap Vallei en Veluwe. In de (versteende) stad zijn de negatieve effecten van de verandering van ons klimaat overduidelijk voelbaar. Het Waterschap Vallei en Veluwe ondersteunt gemeenten, inwoners en bedrijven bij het klimaatbestendig maken van hun eigendommen. Het waterschap doet actief mee met Operatie Steenbreek en het vergroenen van tientallen schoolpleinen.

Ook biedt Peter Kaim ons een ervaring met wateroverlast in de stad. Hoe we daarmee om kunnen gaan en hoe we het kunnen beperken. Gelijk ervaren we ook hoe hij dat doet met kinderen op school tijdens een klimaatles.

We zijn te gast bij de PWA in Randenbroek, een school die in 2016-2017 van start is gegaan met de werkplaats groene schoolpleinen. Ze zullen ons rondleiden op hun plein en daarbij kunnen we gelijk zien wat voor blauw-groene maatregelen er zijn en wat er nog meer mogelijk is.

 

Meld je aan voor deze bijeenkomst bij de groene plein coördinatoren Fabian Brökelmann (Samenwerkstad) of Serai Bressers (033GROEN) via post@033groen.nl

Je bent welkom vanaf 18:45 voor de koffie, om 19:00 uur start het programma dat we om 21:00 afsluiten met een borrel voor wie wil. Als je je aanmeld via post@033groen.nl dan zorgen wij ook voor een koekje!

[locatie PWA Randenbroek]

 

Community of practice - samen bereiken we meer

De kameleon is inmiddels van start gegaan met een groene ideeën bus voor hun groene schoolplein.

De School op de berg en de Zonnewijzer zijn allebei bezig met de uitvoering. Op zaterdag 29 juni heeft de School op de berg weer een stap gezet in het realiseren van hun plein. De Zonnewijzer heeft naast de 2 werkdagen een braderie georganiseerd en geld opgehaald om hun schoolplein verder te vergroenen.

De Werkplaats Groene Schoolpleinen - een co-productie van 033GROEN en Samenwerkstad - helpt Amersfoortse basisscholen met het vergroenen, beheren én gebruiken van hun schoolpleinen. Ons motto: samen staan we sterk(er) en bereiken we meer. De Werkplaatsbijeenkomsten worden gehouden bij scholen met een groen schoolplein. Bijdragen van Gemeente Amersfoort en Provincie Utrecht maken de organisatie van de werkplaats mogelijk. Dankzij Waterschap Vallei & Veluwe krijgt de thematiek van klimaatbestendigheid vorm en inhoud op deelnemende scholen.

 

Bekijk hier de FLYER van de Werkplaats Groene Schoolpleinen 2019.

 

Data

Donderdag 18 april - Startbijeenkomst
Een groen Schoolplein: hoe kom je daar? Hoe pak je het aan? Welke stappen doorloop je?

Dinsdag 7 mei - Draagvlak
Hoe creëer je draagvalk en hoe houdt je het vast?

Donderdag 6 juni - Natuurspelen
Waarom zijn groene schoolpleinen zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen?

uitgesteld - Excursie
Inspiratie- fietsexcursie naar verschillende groene schoolpleinen in Amersfoort.

Donderdag 12 sept - Het blauw groene Schoolplein
Stenen eruit, groen/blauw erin: Samen focussen op de blauwe onderdelen van het schoolplein. Welke maatregelen zijn klimaateffectief en leuk voor gebruik?

Dinsdag 15 okt - Educatie
Hoe gebruik je je schoolplein in je lesprogramma?

Donderdag 14 nov - Veiligheid en spelen
Een inspecteur neemt ons mee. wat zijn de risico’s en welke risico’s kunnen we aanvaarden?

Dinsdag 14 jan - Beheer
Wat komt er in het beheer en onderhoud allemaal op ons af?

Donderdag 13 feb - Afsluiting
Samen met de scholen die in 2019 zijn gestart met het vergroenen van hun schoolplein blikken we terug; wat hebben de starthulp scholen gerealiseerd, hoe is het gegaan. Welke successen hebben we behaald, wat is er gemist.

 

Locatie: het Groene Huis, park Schothorst en bij de groene plein pioniers-scholen.
De avonden zijn van 19.00u tot 21.00u met inloop vanaf 18.45u. Met koffie, thee en koek!
Met de Excursie zullen we iets eerder starten: 17.00-20.00 uur.