Groene Schoolpleinen

Groene Schoolpleinen

Heeft jouw school al een schoolplein dat de kinderen uitdaagt tot veelzijdig bewegen, creatief buitenspelen en eindeloos ontdekken? Om maar een paar van de voordelen te noemen: alle kinderen vinden een plek om te spelen, de stress en het pestgedrag wordt verminderd, obesitas wordt teruggedrongen, kinderen EN leerkrachten worden meer betrokken bij hun leeromgeving.

De Werkplaats Groene Schoolpleinen biedt een traject van een jaar professionele begeleiding van droom tot realisatie. We betrekken kinderen, ouders en leerkrachten bij het proces, van eerste idee tot en met gebruik inclusief integratie in het schoolprogramma. Doe dit jaar nog mee!

 

Scroll naar beneden voor de aankomende doe-sessie op 13 april 2021 met thema beheer en gebruik.

 

Werkplaats Groene Schoolpleinen 2020 / 2021

Begin 2020 hebben we input verzameld voor het behoefteonderzoek om ons aanbod voor scholen bij vergroening van hun plein te verbeteren. Dit heeft prachtige resultaten opgeleverd – waarvoor veel dank! Gezamenlijk hebben we het aanbod nog verfijnd tijdens de MEETUP van 22 september in het Groene Huis. Ondanks corona maatregelen een geslaagde avond, veel dank voor jullie belangstelling en bijdrage hieraan. 

Met de onderbouwing van het onderzoek (zie ook de presentatie (prezi) en jullie input op de onderdelen zijn we gekomen tot het volgende vernieuwde aanbod voor de werkplaats.

 

Starthulp

In een traject van ca 1 jaar wordt jullie school begeleid van droom tot eerste werkdag. Dit traject is inclusief een schetsontwerp door een aan Stichting Springzaad gerelateerde ontwerper. De kosten voor dit traject bedragen 5.762 EUR incl btw waarvan de school een eigen bijdrage betaald van 2700 EUR incl btw.

Kosten: minder dan 50%

 

Doe sessies op thema

Aankomend seizoen bieden we drie thema avonden en een fietsexcursie aan, waarvoor je je per direct kunt inschrijven. Er zijn  een beperkt aantal plekken, dus meld je op tijd aan.

Locatie is het Groene Huis - Schothorsterlaan 21. Inloop 19.00u, we starten om 19.15u en eindigen 21.00u.

Doe-sessie DRAAGVLAK op dinsdag 24-11-2020

Doe-sessie FINANCIËN op donderdag 11-2-2021

Doe-sessie GEBRUIK PLEIN dinsdag 13-4-2021

Kosten: gratis

 

In company en advies

Voor een korte verdieping op een specifieke vraag kunnen we een adviesgesprek aanbieden op maat voor jullie team. Neem voor de mogelijkheden contact op met een van de werkplaats coördinatoren.

Kosten: een advies op maat kost 250 EUR incl btw. De eigen bijdrage van de school bedraagt 125 EUR incl btw.

 

Meer informatie voor deelname MEETUP, de nieuwe starthulp of de doe-sessies en workshops bij een van de groene plein coördinatoren Fabian Brökelmann (Samenwerkstad) of Serai Bressers (033GROEN) via post@033groen.nl.

Nalezen van de informatie en toekomstige materialen bij de Doe-sessies zoals factsheets op deze site en die van het Groene Huis.

Bekijk hier het filmpje mbt groene schoolpleinen in de gemeente Amersfoort; dit filmpje kunnen jullie ook goed gebruiken om aan het draagvlak voor een groen schoolplein binnen jullie school te werken.

Graag tot ziens dit schooljaar!

 

Community of practice - samen bereiken we meer

De Werkplaats Groene Schoolpleinen - een co-productie van 033GROEN en Samenwerkstad - helpt Amersfoortse basisscholen met het vergroenen, beheren én gebruiken van hun schoolpleinen. Ons motto: samen staan we sterk(er) en bereiken we meer. De Werkplaatsbijeenkomsten worden gehouden bij scholen met een groen schoolplein. Bijdragen van Gemeente Amersfoort en Provincie Utrecht maken de organisatie van de werkplaats mogelijk. Dankzij Waterschap Vallei & Veluwe krijgt de thematiek van klimaatbestendigheid vorm en inhoud op deelnemende scholen.

 

Terugblik doe-sessie DRAAGVLAK op 24 november 2020

De eerste doe-sessie van het nieuwe seizoen werd gehouden in het Groene Huis en was goed bezocht ondanks de pandemie. Voor het eerst werd een werkplaatsbijeenkomst omgedoopt tot doe-sessie en ervaring opgedaan met de nieuwe vorm. Er was veel energie voelbaar bij de deelnemers van verschillende scholen en vooral bij het 'doen' kwam het los en moesten we het gesprek helaas afronden omwille van de tijd. Het plenaire gedeelte zullen we de volgende doe-sessie inkorten zodat we nog meer tijd hebben voor het doen!

Hieronder voor eenieder die geïnteresseerd is en dit nog eens na wil lezen of gebruiken in je groene plein werkgroep de materialen in pdf.

Download hier de factsheet over draagvlak van de Werkplaats Groene Schoolpleinen.

De uitwerking van de casus in de doe-sessie vind je hier.

 

Terugblik online doe-sessie FINANCIEN op 11 februari 2021

Op deze avond gingen we aan de slag met alle ins en outs van financiering van jullie groene schoolplein, gemeente Amersfoort gaf een update over de mogelijkheden met financieringsregelingen, drie scholen hebben een casus aangemeld waar we in aparte deelsessies mee aan de slag gingen.

We hebben gewerkt met onze factsheet over financiën en kregen veel input en mogelijkheden vanuit de inspirerende voorbeelden die in de sessie werden besproken. Hieronder voor eenieder die geïnteresseerd is en dit nog eens na wil lezen of gebruiken in je groene plein werkgroep de materialen in pdf.

Downloads en linkjes

De factsheet Financiering groen schoolplein van de Werkplaats Groene Schoolpleinen.

Een groot samenwerkingsverband in Overijssel geeft een berg informatie per onderdeel op hun website Natuur voor elkaar.

De voorbeeldbrochure van de Kleine Planeet, Jenaplan school uit Deventer.

Mocht je graag een van de presentaties ontvangen laat het ons even weten.

 

Online doe-sessie BEHEER en GEBRUIK op 13 april 2021

Op 13 april 2021 vanaf 19:00 uur zoomen we in op het onderwerp beheer en gebruik van het groene schoolplein. Meld je hiervoor aan bij de groene plein coördinatoren Fabian Brökelmann (Samenwerkstad) of Serai Bressers (033GROEN) via post@033groen.nl. Bij aanmelding ontvang je van ons de uitnodigingslink en handige informatie over het onderwerp.

Als het plein gerealiseerd is begint de pret…
…en de uitdaging om het groen te behouden en te laten groeien! 

Hoe je het nodige beheer combineert met de beleving en het gebruik van het plein horen wij 13 april van Hanneke van Vuure van Het Wilde Land. Zij ontwerpt niet alleen groene schoolpleinen maar legt deze ook aan en heeft verder veel ervaring in het beheer van groene speelomgevingen. 
Deze doe-sessie zullen we online moeten doorvoeren. We gaan alsnog praktisch aan de slag: aan de hand van het voorbeeld van de Kubus Noorderwierweg kijken we naar een plein dat 2 jaar geleden gerealiseerd is. Welke onderdelen er zijn en hoe deze beheerd kunnen worden.

Vervolgens gaan wij in groepjes een beheer en beleefagenda opstellen voor dit plein.

Met de kennis die jij op deze avond opdoet kan je -terug op je eigen schoolplein- een beheer en beleefplan opstellen voor het plein van jullie school. Ook kan je ervoor zorgen dat jullie groene schoolplein groen blijft en leerkrachten en kinderen het plein optimaal kunnen gebruiken en beleven. 

Meld je aan voor de eerstvolgende online bijeenkomst op 13 april met thema GEBRUIK en BEHEER van het groene plein bij een van de groene plein coördinatoren Fabian Brökelmann of Serai Bressers via post@033groen.nl.

 

Data doe-sessies 2020/2021

Dinsdag 24 nov 2020 - Draagvlak

Donderdag 11 februari - Financiën

Dinsdag 13 april - Gebruik plein

Datum fietsexcursie volgt.

Locatie: het Groene Huis, park Schothorst en bij de groene plein pioniers-scholen.
De avonden zijn van 19.15u tot 21.00u met inloop vanaf 19.00u. Met koffie, thee en koek!

Meld je alvast aan voor de volgende doe-sessies op thema, er zijn een beperkt aantal mogelijke deelnemers! Na aanmelding ontvang je van ons informatie over doorgang en maatregelen ivm het coronavirus.