Groene Schoolpleinen

Groene Schoolpleinen

Heeft jouw school al een schoolplein dat de kinderen uitdaagt tot veelzijdig bewegen, creatief buitenspelen en eindeloos ontdekken? Om maar een paar van de voordelen te noemen: alle kinderen vinden een plek om te spelen, de stress en het pestgedrag wordt verminderd, obesitas wordt teruggedrongen, kinderen EN leerkrachten worden meer betrokken bij hun leeromgeving.

De Werkplaats Groene Schoolpleinen biedt een traject van een tot anderhalf jaar professionele begeleiding van droom tot realisatie. We betrekken kinderen, ouders en leerkrachten bij het proces, van eerste idee tot en met gebruik inclusief integratie in het schoolprogramma. Doe dit jaar nog mee!

 

Werkplaats Groene Schoolpleinen 2019

Ook dit schooljaar gaan we weer samen aan de slag in de ‘community of practice’ van Werkplaats Groene Schoolpleinen. Met prikkelende presentaties van experts, informatieve uitwisselingen tussen allerlei betrokkenen en met bezoeken aan elkaars pleinen. En zo groeit en bloeit onze “community” van Amersfoortse groene schoolpleinen lekker door. Lees hieronder de invulling van de eerstvolgende werkplaatsbijeenkomst.

 

Derde bijeenkomst op donderdag 6 juni 19.00-21.00 uur
Thema: WAAROM is het (natuur)spelen zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen?
Locatie: Het Anker, Dollardstraat 123 in het Soesterkwartier

Natuurspelen

Waarom is een groen schoolplein nou zo belangrijk voor de ontwikkeling van het kind? Wellicht heb je daar al een idee van of ben je al bezig met een groen plein? Het is handig om meer te weten van de achtergrond, bijvoorbeeld om mensen te kunnen overtuigen, aanspreekpersonen bij gemeente of andere organisaties, ouders die je wellicht op het oog hebt als hulp bij het maken en onderhouden van het plein.

Op 6 juni gaan we zelf actief ervaren wat spelen in een natuurlijke omgeving met je doet. We gaan het prachtige voorbeeld van een groen schoolplein van het Anker zien en we doen kennis op van een kundig en enthousiasmerend bestuurslid van stichting Springzaad. Pjotr Timmerman, tot voor kort docent natuuronderwijs HAN Pabo, komt spreken over de relatie van natuurspelen en de ontwikkeling van het kind.

Daarnaast neemt Jelte Bakker van Sportivate ons mee in bewegen en ontwikkelen in relatie tot een groen schoolplein en hoe dat werkt op een Groen Speelplein. Dus heb of wil je een groen plein en wil je het divers kunnen gebruiken, of heb je vragen over het gebruik in het kader van spelen? Kom dan naar de 3e werkplaats Groene Schoolpleinen en vind je antwoorden met andere scholen in de Groene Schoolplein community.

 

Meer informatie

Uit veel studies blijkt dat kinderen te weinig zelfstandig spelen. Daar is ook minder fysieke ruimte voor, met als gevolg dat kinderen meer binnen zitten dan vroeger. Speelruimtes zijn vaak ingericht met harde ondergrond. Met speelnatuur krijgen kinderen weer kans om op avontuur te gaan, om zicht te verwonderen over dieren en te klimmen en te klauteren. Hoe draagt Speelnatuur bij aan verbondenheid, cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling, grenzen ervaren en helpt het bij een afgestemd spelen met elkaar.

Door op verschillende manier te spelen en bewegen ontwikkelen kinderen zich en leren ze hun grenzen kennen.

Lees meer in deze uitgave van Springzaad over inspirerende speelnatuur!

Wil jij meer weten over speelnatuur, en waarom buitenspelen en natuurspelen bijdraagt aan de positieve ontwikkeling van een kind? Kom dan naar de werkplaats bijeenkomst van 6 juni waar de bevlogen spreker Pjotr Timmerman van Springzaad ons meeneemt in het waarom van speelnatuur; voor verbondenheid, cognitieve en zintuigelijke ontwikkeling, grenzen ervaren en de toegevoegde waarde in het afstemmend spelen met elkaar.

 

Je bent welkom vanaf 18:45 voor de koffie, om 19:00 uur start het programma dat we om 21:00 afsluiten met een borrel voor wie wil. Als je je aanmeld via post@033groen.nl dan zorgen wij ook voor een koekje!

 

[locatie Basisschool 't Anker]

 

Community of practice - samen bereiken we meer

De Werkplaats Groene Schoolpleinen - een co-productie van 033GROEN en Samenwerkstad - helpt Amersfoortse basisscholen met het vergroenen, beheren én gebruiken van hun schoolpleinen. Ons motto: samen staan we sterk(er) en bereiken we meer. De Werkplaatsbijeenkomsten worden gehouden bij scholen met een groen schoolplein. Bijdragen van Gemeente Amersfoort en Provincie Utrecht maken de organisatie van de werkplaats mogelijk. Dankzij Waterschap Vallei & Veluwe krijgt de thematiek van klimaatbestendigheid vorm en inhoud op deelnemende scholen.

 

Bekijk hier de FLYER van de Werkplaats Groene Schoolpleinen 2019.

 

Data

Donderdag 18 april - Startbijeenkomst
Een groen Schoolplein: hoe kom je daar? Hoe pak je het aan? Welke stappen doorloop je?

Dinsdag 7 mei - Draagvlak
Hoe creëer je draagvalk en hoe houdt je het vast?

Donderdag 6 juni - Natuurspelen
Waarom zijn groene schoolpleinen zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen?

Dinsdag 16 juli - Excursie
Inspiratie- fietsexcursie naar verschillende groene schoolpleinen in Amersfoort.

Donderdag 12 sept - Het blauw groene Schoolplein
Stenen eruit, groen/blauw erin: Samen focussen op de blauwe onderdelen van het schoolplein. Welke maatregelen zijn klimaateffectief en leuk voor gebruik?

Dinsdag 15 okt - Educatie
Hoe gebruik je je schoolplein in je lesprogramma?

Donderdag 14 nov - Veiligheid en spelen
Een inspecteur neemt ons mee. wat zijn de risico’s en welke risico’s kunnen we aanvaarden?

Dinsdag 14 jan - Beheer
Wat komt er in het beheer en onderhoud allemaal op ons af?

Donderdag 13 feb - Afsluiting
Samen met de scholen die in 2019 zijn gestart met het vergroenen van hun schoolplein blikken we terug; wat hebben de starthulp scholen gerealiseerd, hoe is het gegaan. Welke successen hebben we behaald, wat is er gemist.

 

Locatie: het Groene Huis, park Schothorst en bij de groene plein pioniers-scholen.
De avonden zijn van 19.00u tot 21.00u met inloop vanaf 18.45u. Met koffie, thee en koek!
Met de Excursie op 16 juli starten we eerder: 17.00-20.00 uur.