Wij zijn altijd op zoek naar groenprofessionals met hart voor de maatschappelijke kant, die ook zijn/haar steentje wil bijdragen aan de ambities van 033GROEN om het groen in Amersfoort (nog) meer betekenis te geven. Bekijk hieronder de openstaande vacatures.

 

Vacature groenondernemer

Het bestuur van de coöperatie 033GROEN is op zoek naar een nieuwe 033-groenondernemer die een aantal projecten in de wijk Liendert wil overnemen en wil uitbreiden de komende jaren. Jouw inzet wordt deels betaalt en deels beloont met leuke en inspirerende ontmoetingen met de bewoners en organisaties in de wijk.

Waarom een wijktuinman in Liendert?

In deze wijk hebben wij een aantal lopende projecten waar we versterking in de begeleiding bij zoeken:

 • De Meeuwentuin, de Plevierstraat en Albatrosstraat: drie buurttuinen, waarbij enkele al gereed zijn en een ander in ontwikkeling.
 • Het Vogelnest: moestuintjes waarin voornamelijk Turkse vrouwen actief zijn. Wij helpen af en toe mee.
 • Natuurtuin Liendert: deze tuin heeft onlangs haar 40-jarige jubilieum gevierd. Elke 1ste zaterdag van de maand komen vrijwilligers werken in deze tuin.

Er is echter nog veel werk te verzetten om van deze wijk een groene oasis te maken waar wijkbewoners elkaar ontmoeten en werken aan betekenisvol groen in hun eigen directe omgeving. Door een wijktuinman te benoemen kan deze gericht een netwerk opbouwen in deze wijk, waardoor kansen eerder worden gesignaleerd en bewoners sneller zelf initiatief nemen.

Wat bieden wij jou?

 • De mogelijkheid om onder de paraplu van de coöperatie 033GROEN aansprekende en vernieuwende groenprojecten en -activiteiten te initiëren, vorm te geven én uit te voeren. In eerste instantie dus in de wijk Liendert. De huidige inzet wordt geschat op gemiddeld 1 dag per week (uitgezonderd de winterperiode) met een omzet van circa 10.000 a 12.000 euro in 2019.
 • Zelfstandig én verbonden werken in een netwerkverband van pioniers, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties. We bundelen kennis, kunde, ervaring en waar mogelijk machines & gereedschappen; samen komen we verder en realiseren we projecten die anders niet of nauwelijks tot stand zouden komen.
 • Een grote gezamenlijke -organisatorische én communicatieve- slagkracht: als collectief (met bewezen staat van dienst) zijn we een serieuze gesprekspartner voor gemeente(n), maatschappelijke organisaties, bedrijven, financierende instanties -en bovenal bewoners!

Wat vragen wij van jou?

 • Je wilt gaan voor het ontwikkelen, beheren én gebruiken van betekenisvol groen in de stad(sregio) Amersfoort en draagt daarbij onze waarden uit; samen, ecologisch en eco-effectief.
 • Je bent een zelfstandig ondernemer met een “groen hart” en vindt het uitdagend om nieuwe groeninitiatieven voor elkaar te krijgen.
 • Je bent goed met mensen en in staat om samen met de vrijwilligers een goede sfeer te creëren.
 • Je hebt kennis, kunde en werkervaring in en/of met “groene” projecten als activiteitenbegeleider, eco-hovenier, natuurbeheerder, NME-medewerker, permacultuurexpert, stadsboer, tuin- of landschapsontwerper, enz.
 • Je doet actief mee in het reilen en zeilen van de coöperatie en bent ook aanwezigheid op de Algemene Ledenvergaderingen (2x per jaar)

 Interesse?

Wil jij de sprong wagen om aanvullend op jouw huidige werkzaamheden aan de slag te gaan bij 033GROEN als wijktuinman in Liendert? En wil je graag bijdragen aan de transitie van gemeentegroen naar gemeenschapsgroen? Neem dan contact op met Wytse Dassen, voorzitter van de coöperatie 033GROEN, via post@033groen.nl. Graag ontvangen we ook jouw CV en een korte motivatie. Hierna volgt een gesprek ter oriëntatie. 

Vacature penningmeester

Het bestuur van de coöperatie 033GROEN is op zoek naar versterking. Wij zoeken een nieuwe penningmeester die de financiën van de coöperatie stroomlijnt en beheert. Daarnaast ben je ook een bestuurslid die andere zaken kan oppakken om de ambitie van 033GROEN waar te kunnen maken. De inzet is naar verwachting 2 avonden per maand. Het is een functie op basis van vrijwilligheid.

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Deelname aan de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen in het Groene Huis (’s avonds)
 • Deelname aan de Algemene Ledenvergaderingen en andere leuke ontmoetingen/activiteiten
 • Betalen van de facturen van onze 033GROEN-ondernemers
 • Opstellen van facturen aan onze opdrachtgevers
 • Opstellen van de jaarrekening in samenspraak met onze accountant.
 • Opstellen van de begroting samen met het bestuur (rond de 100.000 euro in 2019)
 • Opmaken van de BTW-aangifte
 • Bijhouden van de in- en uitgaven in relatie tot de begroting
 • Innen van de contributie van onze 033GROEN-ondernemers
 • Optioneel: oppakken van eenmalige acties binnen het bestuur, zoals bijvoorbeeld de organisatie van een vrijwilligersuitje, op een informatiemarkt staan of een artikel schrijven voor op onze website
 • Optioneel, maar zeker een aanrader; af en toe meedraaien in een van onze projecten

De inschatting is dat je circa 2 á 3 avonden in de maand hiermee bezig bent. Het is vrijwilligerswerk.

Interesse?

Heb je een groen hart met  (enige) financiële ervaring en wil je graag bijdragen aan de transitie van gemeentegroen naar gemeenschapsgroen? Neem dan contact op met Wytse Dassen, voorzitter van de coöperatie 033GROEN, via post@033groen.nl.