Het bestuur van de coöperatie 033GROEN is op zoek naar versterking. Wij zoeken een nieuwe voorzitter en een nieuw algemeen bestuurslid.  De inzet is naar verwachting 8 á 12 uur per maand. Het is een functie op basis van vrijwilligheid. Ook zijn we altijd op zoek naar groenprofessionals met hart voor de maatschappelijke kant, die ook zijn/haar steentje wil bijdragen aan de ambities van 033GROEN om het groen in Amersfoort (nog) meer betekenis te geven. Bekijk hieronder de openstaande vacatures.

 

Vacature 1: Voorzitter met groene vingers

Het bestuur van de coöperatie 033GROEN is op zoek naar versterking. Wij zoeken een nieuwe voorzitter die ons boegbeeld naar buiten is en onze groenondernemers kan helpen in hun ontwikkeling. Je helpt ons om de strategie scherp te houden en daarop te sturen. En, niet onbelangrijk, een goede sfeer te behouden. De inzet is naar verwachting 8 á 12 uur per maand. Het is een functie op basis van vrijwilligheid.

Wat is 033GROEN?

033GROEN heeft als ambitie dat Amersfoorters zich verbonden voelen met de publieke leefomgeving en zich samen inspannen om het groen (weer) betekenis te geven. Wij helpen bewoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven, etc, met het opzetten van buurttuinen, speelnatuur en groene (school)pleinen waar mensen elkaar ontmoeten, zich kunnen ontspannen en waar ze zich aan kunnen verbinden. Soms zijn wij initiatiefnemer, soms ondersteuner en soms wegbereider. Wij doen deze projecten vaak in opdracht van de gemeente, stichtingen of bewoners. Bekijk onze website www.033groen.nl voor meer informatie.

Hoe werkt onze coöperatie?

Sinds 2016 is 033GROEN een not-for-profit coöperatie. 033GROEN-ondernemers zijn een aparte categorie leden binnen onze statuten: ‘natuurlijke rechtspersonen die in het kader van hun beroepsuitoefening werkzaam zijn op gebieden die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen’. De coöperatie heeft contracten met haar opdrachtgevers en verdeelt deze opdrachten onder de 033GROEN-ondernemers. Een deel van de omzet wordt gebruikt voor communicatie, financiële afwikkeling, ledenwerving, etc. Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen en komt elke 4 weken bij elkaar. Jaarlijks zijn er minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen. Er zijn nu circa 18 leden, maar hebben een tienvoud aan vrijwilligers die meedraaien in onze projecten.

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Inplannen en leiden van bestuursvergaderingen. Dit is elke 4 weken, vaak fysiek maar soms via teams.
 • Inplannen, voorbereiden en leiden van de Algemene Ledenvergaderingen in het Groene huis (2x per jaar)
 • Strategie uitzetten, anderen hiervoor enthousiast maken en acties uitzetten om die strategie te realiseren.
 • Oog hebben voor de ontwikkeling van de aangesloten groen-ondernemers (momenteel 3), treedt op als hun vertrouwenspersoon.
 • Contact onderhouden met de gemeente Amersfoort en andere relevante partijen in ons groene netwerk.
 • Helpen om ons netwerk met relevante partijen uit de stad in stand te houden, danwel uit te breiden.
 • Optioneel, maar zeker een aanrader; af en toe meedraaien in een van onze projecten
 • Optioneel: oppakken van eenmalige acties binnen het bestuur, zoals bijvoorbeeld op een informatiemarkt staan of een artikel schrijven voor op onze website
 • Betrokken bij Amersfoort, liefst woonachtig in onze stad (of directe omgeving in 033-gebied)
 • Aanleveren van een VOG. Je wordt ook ingeschreven als bestuurslid bij de Kamer van Koophandel.

De inschatting is dat je circa 2 á 3 avonden in de maand hiermee bezig bent. Het is vrijwilligerswerk.

Interesse?

Heb je een groen hart met (enige) bestuurlijke ervaring en wil je graag bijdragen aan de transitie van gemeentegroen naar gemeenschapsgroen? Neem dan contact op met Guido van Beek, secretaris van de coöperatie 033GROEN, via post@033groen.nl.

 

Vacature 2: Groen bestuurslid die er zin in heeft

Het bestuur van de coöperatie 033GROEN is op zoek naar versterking. Wij zoeken iemand die meehelpt om de ambitie van 033GROEN waar te kunnen maken. De inzet is naar verwachting 8 á 12 uur per maand. Het is een functie op basis van vrijwilligheid.

Wat wordt er van jou verwacht?

 • Mooie ideeën om onze ambitie verder vorm te geven en daaraan een vervolg geven.
 • Deelname aan de maandelijkse bestuursvergaderingen.
 • Deelname aan de Algemene Ledenvergaderingen en andere leuke ontmoetingen/activiteiten
 • Oppakken van acties binnen het bestuur, zoals bijvoorbeeld de organisatie van een vrijwilligersuitje, op een informatiemarkt staan of een artikel schrijven voor op onze website.
 • Helpen om ons netwerk met relevante partijen uit de stad in stand te houden, danwel uit te breiden.
 • Optioneel, maar zeker een aanrader; af en toe meedraaien in een van onze projecten.

De inschatting is dat je circa 8 á 12 uur in de maand hiermee bezig bent. Het is vrijwilligerswerk.

Interesse?

Heb je een groen hart en wil je graag bijdragen aan de transitie van gemeentegroen naar gemeenschapsgroen? Neem dan contact op met Guido van Beek, secretaris van de coöperatie 033GROEN, via post@033groen.nl.

Vacature 3: Nieuwe groenondernemer

Het bestuur van de coöperatie 033GROEN is altijd op zoek naar nieuwe 033-groenondernemer. Jouw inzet wordt deels betaalt en deels beloont met leuke en inspirerende ontmoetingen met de bewoners en organisaties in de wijk.

Wat bieden wij jou?

 • De mogelijkheid om onder de paraplu van de coöperatie 033GROEN aansprekende en vernieuwende groenprojecten en -activiteiten te initiëren, vorm te geven én uit te voeren. 
 • Zelfstandig én verbonden werken in een netwerkverband van pioniers, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties. We bundelen kennis, kunde, ervaring en waar mogelijk machines & gereedschappen; samen komen we verder en realiseren we projecten die anders niet of nauwelijks tot stand zouden komen.
 • Een grote gezamenlijke -organisatorische én communicatieve- slagkracht: als collectief (met bewezen staat van dienst) zijn we een serieuze gesprekspartner voor gemeente(n), maatschappelijke organisaties, bedrijven, financierende instanties -en bovenal bewoners!

Wat vragen wij van jou?

 • Je wilt gaan voor het ontwikkelen, beheren én gebruiken van betekenisvol groen in de stad(sregio) Amersfoort en draagt daarbij onze waarden uit; samen, ecologisch en eco-effectief.
 • Je bent een zelfstandig ondernemer met een “groen hart” en vindt het uitdagend om nieuwe groeninitiatieven voor elkaar te krijgen.
 • Je bent goed met mensen en in staat om samen met de vrijwilligers een goede sfeer te creëren.
 • Je hebt kennis, kunde en werkervaring in en/of met “groene” projecten als activiteitenbegeleider, eco-hovenier, natuurbeheerder, NME-medewerker, permacultuurexpert, stadsboer, tuin- of landschapsontwerper, enz.
 • Je doet actief mee in het reilen en zeilen van de coöperatie en bent ook aanwezigheid op de Algemene Ledenvergaderingen (2x per jaar)

 Interesse?

Wil jij de sprong wagen om aanvullend op jouw huidige werkzaamheden aan de slag te gaan bij 033GROEN als groenondernemer? En wil je graag bijdragen aan de transitie van gemeentegroen naar gemeenschapsgroen? Neem dan contact op met Wytse Dassen, voorzitter van de coöperatie 033GROEN, via post@033groen.nl. Graag ontvangen we ook jouw CV en een korte motivatie. Hierna volgt een gesprek ter oriëntatie.