vacature secretaris m/v

Gezocht: de groenste secretaris van Amersfoort
Het bestuur van de coöperatie 033GROEN is op zoek naar versterking. Wij zoeken een nieuwe secretaris die meehelpt om de ambitie van 033GROEN waar te kunnen maken. De inzet is naar verwachting 2 avonden per maand. Het is een functie op basis van vrijwilligheid.

Wat is 033GROEN?
033GROEN heeft als ambitie dat Amersfoorters zich verbonden voelen met de publieke leefomgeving en zich samen inspannen om het groen (weer) betekenis te geven. Wij helpen bewoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven, etc, met het opzetten van buurttuinen, speelnatuur en groene school)pleinen waar mensen elkaar ontmoeten, zich kunnen ontspannen en waar ze zich aan kunnen verbinden. Soms zijn wij initiatiefnemer, soms ondersteuner en soms wegbereider. Wij doen deze projecten vaak in opdracht van de gemeente, stichtingen of bewoners. Bekijk onze website www.033groen.nl voor meer informatie.

Hoe werkt onze coöperatie?
Sinds 2016 is 033GROEN een not-for-profit coöperatie. 033GROEN-ondernemers zijn een aparte categorie leden binnen onze statuten: ‘natuurlijke rechtspersonen die in het kader van hun beroepsuitoefening werkzaam zijn op gebieden die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen’. De coöperatie heeft contracten met haar opdrachtgevers en verdeelt deze opdrachten onder de 033GROEN-ondernemers. Een deel van de omzet wordt gebruikt voor communicatie, financiële afwikkeling, ledenwerving, etc. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 personen en komt elke 2 maanden bij elkaar in het Groene Huis. Jaarlijks zijn er minimaal 2 algemene Ledenvergaderingen. Er zijn nu circa 10 leden, maar hebben een tienvoud aan vrijwilligers die meedraaien in onze projecten.

Wat wordt er van jou verwacht?
 Deelname aan de Algemene Ledenvergaderingen en andere leuke ontmoetingen/activiteiten
 Bijhouden van het overzicht van de lopende projecten en de status
 Regelmatig contact met onze opdrachtgevers, zoals de gemeente (raamcontract)
 Kwaliteitscontrole van uitgaande offertes (2de paar ogen)
 Zorgen voor een overzichtelijk en transparante administratie van o.a. de projecten
 Bijhouden van de ledenlijst: aan- en afmeldingen
 Organisatie van de maandelijkse nieuwsbrief
 Bijhouden van de post, zowel analoog als digitaal (via onze website)
 Oppakken van eenmalige acties binnen het bestuur, zoals bijvoorbeeld de organisatie van een
vrijwilligersuitje, op een informatiemarkt staan of een artikel schrijven voor op onze website
 Optioneel, maar zeker een aanrader; af en toe meedraaien in een van onze projecten

De inschatting is dat je circa 2 á 3 avonden in de maand hiermee bezig bent. Het is vrijwilligerswerk.

Interesse?

Heb je een groen hart met (enige) ervaring op het gebied van projectadministratie en wil je graag bijdragen aan de transitie van gemeentegroen naar gemeenschapsgroen? Neem dan contact op met Wytse Dassen, voorzitter van de coöperatie 033GROEN, via post@033groen.nl.