In 2018 is het buurthofje op de hoek Graaf Engelbertpad en Graaf Janlaan opgeknapt. In de maanden [x t/m x] wordt hier wekelijks gewerkt door bewoners onder begeleiding van groenondernemer Guido van Beek van 033GROEN.