033GROEN is een not-for-profit coöperatie en streeft het ontwikkelen, beheren én gebruiken van betekenisvol groen in Amersfoort na. Dat doet zij vanuit haar waarden betrokken, eco-effectief, nabij én samen. In een samenwerking met 033GROEN draag je positief bij aan een attractief, natuurrijk, kindvriendelijk en gezonde stad.

033GROEN is de zelfstandige voortzetting van het werk van de Tuinmakelaars van het Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie (CNME) Landgoed Schothorst, die in 2011-2012 actief waren in de stad. Vanaf 2013 werd op verschillende plekken en schaalniveaus ervaring opgedaan met de ontwikkeling van gemeenschapsgroen. Zo nam 033GROEN het beheer van de voormalige Heemtuin Liendert over. Tezamen met vrijwilligers uit de stad voeren we daar tijdens maandelijkse werkdagen het natuurbeheer uit. Ook werd een start gemaakt met de aanleg van de Proef-Tuin Isselt, een eetbaar park op een bedrijventerrein. In de daarop volgende jaren kregen ook andere groenprojecten vorm: Groentjes uit Kruiskamp, 't Vogelnest – Liendert, Binnentuin Koppel. Samen met Lyvore werken we aan de realisatie van De Tuin van De Plataan (Soesterkwartier), een beleeftuin voor bewoners van deze zorginstelling en buurtbewoners. En onder de vlag van KeiStadHout gunnen we hout dat vrijkomt bij kapprojecten binnen de stad een mooi tweede leven.

In 2015 volgde een zoektocht naar een bestendige organisatievorm. Begin 2016 werd de Coöperatie 033GROEN als maatschappelijke organisatie officieel opgericht. De initiatiefnemers maakten een bewuste keuze voor de coöperatie als organisatievorm. Deze vorm biedt veel mogelijkheden aan bewoners, maatschappelijke organisaties, gemeenten en ondernemers bij te dragen aan een groener Amersfoort. De leden van de coöperatie werken in verschillende samenstellingen aan de verschillende projecten of initiatieven. De ondernemers binnen 033GROEN versterken elkaar door de grote diversiteit aan ervaring: van deskundigheid op het gebied van sociale media, sociale innovatie en sociaal maatschappelijk werk tot landschapsinrichting, moestuin- en composteerkennis en een mengeling tussen stadse- en boerenwijsheid. Ieder lid heeft in ieder geval ‘iets met mensen’ en ‘iets met groen’. De vorm van een coöperatie maakt dat 033GROEN zeer flexibel is, samen maken we de stad groener!

Onze bestuursleden

Wytse Dassen

Voorzitter

Guido van Beek

Secretaris

Pieter de Jong

Penningmeester

Onze groenondernemers

Edgar van Groningen

Groenondernemer

Guido van Beek

Groenondernemer

Claire Giesen

Groenondernemer (projectleiding))

Wij zijn altijd op zoek naar extra groenprofessionals met hart voor de maatschappelijke kant, die ook zijn/haar steentje wil bijdragen aan de ambities van 033GROEN om het groen in Amersfoort (nog) meer betekenis te geven. Bekijk hieronder de openstaande vacatures.

Lidmaatschappen

Wilde Weelde

De Coöperatie 033GROEN is lid van de vakgroep Wilde Weelde. Dit is een vakvereniging van bedrijven (hoveniers, kwekers, ontwerpers, boomverzorgers, adviseurs en leveranciers van verantwoorde tuinmaterialen), verspreid door heel Nederland, die milieubewust werken aan een natuurrijke omgeving, vanuit een ecologische visie. Vakgroep Wilde Weelde is een netwerk. We zetten graag elkaars expertise in en verwijzen naar elkaar door.

Vakgroep Wilde Weelde is in 1999 opgericht en vindt zijn oorsprong in de Stichting Oase waarin natuurtuinen en -parken zijn verenigd. Vanuit deze stichting kwam het initiatief om de kennis over natuurlijk en ecologisch tuinieren verder te verspreiden over Nederland. Dit leidde tot de oprichting van Vakgroep Wilde Weelde.

Lees hier onze intentieverklaring.

Meer info op www.wildeweelde.nl

Landschap Erfgoed Utrecht

De Coöperatie 033GROEN is sinds 2021 lid van het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). Het LEU geeft om mooi. Of het nu gaat om het onderhouden van bijzonder erfgoed, het beschermen van kwetsbare weidevogels of het inspireren van kinderen voor erfgoededucatie. Samen met ruim 13.000 vrijwilligers, partners en bedrijven zorgt LEU voor het behouden en beheren van het landschap en erfgoed in de provincie Utrecht. LEU organiseert, brengt samen en deelt kennis. Als coöperatie kunnen we gebruik maken van gereedschap, deelnemen aan cursussen en gebruik maken van hun kennis.

Meer info op www.landschaperfgoedutrecht.nl