vacature wijktuinman m/v

Gezocht: wijktuinman Liendert
Het bestuur van de coöperatie 033GROEN is op zoek naar een nieuwe 033-groenondernemer die een aantal projecten in de wijk Liendert wil overnemen en wil uitbreiden de komende jaren. Jouw inzet wordt deels etaalt en deels beloont met leuke en inspirerende ontmoetingen met de bewoners en organisaties in de wijk.

Wat is 033GROEN?
033GROEN heeft als ambitie dat Amersfoorters zich verbonden voelen met de publieke leefomgeving en zich samen inspannen om het groen (weer) betekenis te geven. Wij helpen bewoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen, bedrijven, etc, met het opzetten van buurttuinen, speelnatuur en groene school)pleinen waar mensen elkaar ontmoeten, zich kunnen ontspannen en waar ze zich aan kunnen verbinden. Soms zijn wij initiatiefnemer, soms ondersteuner en soms wegbereider. Wij doen deze projecten vaak in opdracht van de gemeente, stichtingen of bewoners. Bekijk ook onze website www.033groen.nl voor meer informatie.

Hoe werkt onze coöperatie?
Sinds 2016 is 033GROEN een not-for-profit coöperatie. 033GROEN-ondernemers zijn een aparte categorie leden binnen onze statuten: ‘natuurlijke rechtspersonen die in het kader van hun beroepsuitoefening werkzaam zijn op gebieden die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen’. De coöperatie heeft contracten met haar opdrachtgevers en verdeelt deze opdrachten onder de 033GROEN-ondernemers. Een deel van de omzet wordt gebruikt voor communicatie, financiële afwikkeling, ledenwerving, etc. Het bestuur komt elke 2 maanden bij elkaar in het Groene Huis. Jaarlijks zijn er minimaal 2 Algemene Ledenvergaderingen. Er zijn nu circa 10  leden, maar hebben een tienvoud aan vrijwilligers die meedraaien in onze projecten.

Waarom een wijktuinman in Liendert?
In deze wijk hebben wij een aantal lopende projecten waar we versterking in de begeleiding bij zoeken:
 De Meeuwentuin, de Plevierstraat en Albatrosstraat: drie buurttuinen, waarbij enkele al gereed zijn en een
ander in ontwikkeling.
 Het Vogelnest: moestuintjes waarin voornamelijk Turkse vrouwen actief zijn. Wij helpen af en toe mee.
 Natuurtuin Liendert: deze tuin heeft onlangs haar 40-jarige jubilieum gevierd. Elke 1ste zaterdag van de
maand komen vrijwilligers werken in deze tuin.
Er is echter nog veel werk te verzetten om van deze wijk een groene oasis te maken waar wijkbewoners elkaar ontmoeten en werken aan betekenisvol groen in hun eigen directe omgeving. Door een wijktuinman te benoemen kan deze gericht een netwerk opbouwen in deze wijk, waardoor kansen eerder worden gesignaleerd en bewoners sneller zelf initiatief nemen. 

Wat bieden wij jou?
 De mogelijkheid om onder de paraplu van de coöperatie 033GROEN aansprekende en vernieuwende groenprojecten en -activiteiten te initiëren, vorm te geven én uit te voeren. In eerste instantie dus in de wijk Liendert. De huidige inzet wordt geschat op gemiddeld 1 dag per week (uitgezonderd de winterperiode) met
een omzet van circa 10.000 a 12.000 euro in 2019.
 Zelfstandig én verbonden werken in een netwerkverband van pioniers, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties. We bundelen kennis, kunde, ervaring en waar mogelijk machines & gereedschappen; samen komen we verder en realiseren we projecten die anders niet of nauwelijks tot stand zouden komen.
 Een grote gezamenlijke -organisatorische én communicatieve- slagkracht: als collectief (met bewezen staat van dienst) zijn we een serieuze gesprekspartner voor gemeente(n), maatschappelijke organisaties, bedrijven,  financierende instanties -en bovenal bewoners!

Wat vragen wij van jou?
 Je wilt gaan voor het ontwikkelen, beheren én gebruiken van betekenisvol groen in de stad(sregio) Amersfoort en draagt daarbij onze waarden uit; samen, ecologisch en eco-effectief.
 Je bent een zelfstandig ondernemer met een “groen hart” en vindt het uitdagend om nieuwe groeninitiatieven voor elkaar te krijgen.
 Je bent goed met mensen en in staat om samen met de vrijwilligers een goede sfeer te creëren.
 Je hebt kennis, kunde en werkervaring in en/of met “groene” projecten als activiteitenbegeleider, ecohovenier, natuurbeheerder, NME-medewerker, permacultuurexpert, stadsboer, tuin- of landschapsontwerper, enz.
 Je doet actief mee in het reilen en zeilen van de coöperatie en bent ook aanwezigheid op de Algemene Ledenvergaderingen (2x per jaar)

Interesse?
Wil jij de sprong wagen om aanvullend op jouw huidige werkzaamheden aan de slag te gaan bij 033GROEN als wijktuinman in Liendert? En wil je graag bijdragen aan de transitie van gemeentegroen naar gemeenschapsgroen? Neem dan contact op met Wytse Dassen, voorzitter van de coöperatie 033GROEN, via post@033groen.nl. Graag ontvangen we ook jouw CV en een korte motivatie. Hierna volgt een gesprek ter oriëntatie.